אמירה לגוי בשבת, ופרשת שמות.

כב' טבת תשע"ו

yechavehdaat_footer