המשך מצות עונג שבת, ופרשת ויחי.

טו' טבת תשע"ו

yechavehdaat_footer