הלכות פסח המשך הרב דוד יוסף שליט"א

הלכות פסח הרב דוד יוסף- דיני פסח שחל בשבת ואכילת חמץ בשבת שאחרי שביעי של פסח בארץ ובחו״ל ושיני מוקצה והכנה משבת ליום טוב.

הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בכל יום ראשון בשעה 8:30 בערב בבית המדרש "יחוה דעת" רחוב אגסי 1, ירושלים • והשבוע בשיעור: הלכות פסח – דיני פסח שחל בשבת, ואכילת חמץ בשבת שאחרי שביעי של פסח בארץ ובחו״ל, ועוד בהרחבה דיני הכנה מיום טוב לשבת, מה מותר לבשל מיום טוב לשבת, דיני עירוב תבשילין, הסבר נרחב על מוקצה בשבת וביום טוב.

ט׳ ניסן תשע״ו

yechavehdaat_footer