הלכות פסח הרב דוד יוסף שליט"א

הלכות פסח מפי הרב דוד יוסף שליט"א – בעניין אכילת מצת מצוה במצה שנאפית בערב פסח ודיני אכילת מצת מצוה, והמשך הלכות ליל הסדר והלל וזמן אכילת מצה. והסבר הפטרת ׳שבת הגדול׳ ״וערבה לה׳״

הלכה ברורה:

שיעורו השבועי של חבר 'המועצת' הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט״א

חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחוה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אבין מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל:
והשבוע בשיעור: הלכות פסח- בעניין אכילת מצת מצוה במצה שנאפית בערב פסח ודיני אכילת מצת מצוה

ב' ניסן תשע"ו

yechavehdaat_footer